Info   Private
     

Nem-Jura-Service  tilbyder favorable faste lave priser!
Udgifterne til kontor er minimal, da det meste af sagsbehandlingen vil derfor foregå over telefon og e-mail.

Nem-Jura-Service - vi bestræber os på at være en af Danmarks billigste Juristfirmaer, og samtidigt bevare kvaliteten og god service.

Nem-Jura-Service er en full-service uafhængig virksomhed, som dækker alle væsentlige juridiske fagområder. Vi tilbyder bistand og rådgivning til en bred kreds af klienter.

Vores rådgivning er ikke begrænset til, hvad der juridisk er rigtigt og forkert, men er skræddersyet, så den også er praktisk og relevant for klienten.

Nem-Jura-Service udøver hurtig og god service.

Nem-Jura-Service har vi indsigt i speciel det jura-område, du har behov for.

Nem-Jura-Service er nem at kontakte og få igangsat en sag.

Nem-Jura-Servíce giver dig altid en skriftlig aftale.

 
Nem-Jura-Service foretager jeres ejendomshandel. Vi gennemgår købsaftalen, sørger for korrekt digital lysning af skødet og udfærdiger refusionsopgørelsen. mere...      
 
Nem-Jura-Servive behandler dødsboer til faste priser. Vi vurderer og sælger gerne dødsboet mere...
 
Nem-Jura-Service opretter ægtepagter af enhver art og tinglyser den. mere...
 
Nem-Jura-Service kan foretage familiesammenføringer efter danske udlændinge- og EU love, samt arbejds- og opholdstilladelser m.v. mere...
 
Erhverv
Opstart af virksomhed

Anpartsselskaber (APS) og Erhvervs-kontrakter. mere...

     
   

Vores faste Priser

 
Vi bestræber os på at være en af Danmarks billigste Juristfirmaer og bevare kvaliteten og god service. mere...
 
 
     
 
Nem-Jura-Service.dk © Copyright 2014 Nem-Jura-Service,              Stenkildevej 4-butikken, 8260 Viby - Viby Torv              Tlf. + 45 26223611