Ægtepagter

Vi tilbyder ægtepagter uanset art til konkurrence dygtig pris.

 
 
Testamenter
 
Har du ikke fået oprettet et testamente, bør du gøre det. Vi har en god pris til dig.
 
 
Dødsboer
NEM-Jura-Service rådgiver og behandler dødsboer til faste priser. Vi vurderer, gør boet op og sælger gerne dødsboet
 
 
Udlændingesager og ret

Vi har stor erfaring med udlændingelovgivning og sager. Vi påtager os familiesammenføring efter dansk og EU lovgivning, arbejdstilladelser, EU-arbejdstilladelser, Arbejdstilladelse som selvstændig, au-pair opholdstilladelse, permanent opholdstilladelse, visa ansøgning som turist og erhverv. Vi tager også ankesager

 
 
Lejekontrakter
 
NEM-Jura-Service opretter, gennemlæser lejekontrakter og vejleder om dine rettigheder som lejer.
 
 
Familieret
 
Vi påtager os skilsmisse-, forældremyndigheds-
og samværs sager, sagsbehandling i børnesager, samt tvangsfjernelses sager.
 
 
Rådgivning
Vi yder juridisk rådgivning om de fleste juridiske problemer
 
 
Erstatningssager

Har du lidt et tab, kan vi hjælpe dig til en erstatning.

 
 
Ejendomshandler
NEM-Jura-Service gennemgår købsaftalen, sørger for korrekt digital lysning af skødet og udfærdiger refusionsopgørelsen.
 
 
Opstart af virksomhed
NEM-Jura-Service kan hjælpe med oprettelsen af enkeltmandsvirksomheder, iværksætterselskab, interessentskaber, samt anpartsselskab m.v.
 
 
Erhvervs-leje kontrakter Inkasso-sager
 
Vi bistår i udarbejdelsen af kontrakter. Har du problemer, så kontakt Nem-Jura-Service.
 
 
Inkasso-sager
 
Vi foretager inkasso sager for dig. I inkassosager er det normalt skyldneren, der betaler omkostningerne. Hvis skyldneren ikke er i stand til det, modtager du en fast pris.
 

 

 
Har du en sag , du ikke kan finde her, da kontakt os på tlf. 26223611 eller Jurist@Nem-Jura-Service.dk!
     
 
Nem-Jura-Service.dk © Copyright 2014 Nem-Jura-Service,              Stenkildevej 4-butikken, 8260 Viby - Viby Torv.             Tlf. + 45 26223611