Hvem er vi?
   

 

Nem-Jura-Service - vi er ikke advokater med sekretærer, store kontorer m.v.

Vi er jurister, uddannede Jurister, praktiske jurafolk med god erfaring på lov og administrationsområder.

Vi har særlig stor erfaring med Udlændingeområdet, familiesammenføring efter dansk lovgivning, men også EU-lovgivning. Alle områder indenfor udlændingeret. Vi tager gerne ankesager.

Vi har også særlig stor erfaring på skilsmisse-, forældremyndigsheds- og samværs sager, samt sagsbehandling i børnesager.


n

CVR. nr.36458275

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

   
 
Nem-Jura-Service  © Copyright  2014 Nem-Jura-Service,              Stenkildevej 4-butikken  - 8260 Viby - Viby Torv .             Tlf. + 45 26223611